W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. - Dowiedz się więcej - Zamknij

§1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest firma 4KOŁA z siedzibą w Dopiewcu (62-070), ul. Babie Lato 5/4, NIP: 7773319262, REGON: 380133637. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Poza tym, dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Sprzedającego. Zakres ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych czynności zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

§2. Konto użytkownika i realizacja zamówienia

Sprzedawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada konto w sklepie internetowym Sprzedawcy, to Sprzedawca przetwarza dane Klienta takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (w przypadku przedsiębiorstw). Podanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do realizacji zamówienia lub ustalenia jego przebiegu. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zrealizowania zamówienia. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako obowiązkowe, podanie innych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być one przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Klientów, operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności – bankom oraz systemowi Przelewy24) oraz bankom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).

Dane osobowe Klienta mogą również zostać przekazane odpowiednim firmom, prowadzącym serwisy gwarancyjne produktów zakupionych przez Kupującego u Sprzedawcy.

§3. Rozliczenia i dokumenty sprzedaży

Sprzedawca będzie również wykorzystywać wyżej wymienione dane do wystawiania odpowiednich rachunków/faktur za zamówienie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury czy paragony, uwzględniane są w prowadzonej przez Sprzedawcę dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Klienta będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

§4. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń Sprzedający, zgodnie z literą prawa, może przetwarzać niektóre podane przez Klienta dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania ze sklepu internetowego 4kola-sklep.pl (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu korzystania ze sklepu internetowego) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, ich egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

§5. Newsletter

Sprzedawca jest także administratorem osób zapisanych do newslettera. Newsletter jest wysyłany za zgodą osoby chcącej go otrzymywać. Osoba, która chce otrzymywać informacje poprzez newsletter, jest zobligowana do podania swojego adresu e-mail, z którego korzystać będzie Sprzedawca w celach marketingowych, nie udostępniając go osobom trzecim.

§6. Komunikacja z Kupującym i kontrahentem.

Sprzedawca może kontaktować się z Klientem czy też kontrahentem poprzez informacje systemowe, powiadomienia, e-maile, wiadomości w portalach społecznościowych, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.

§7. Prawa Kupującego i osób zapisanych do newslettera

Zgodnie z RODO, Klient czy też osoby zapisane do newslettera, mają:

  • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z powyższego prawa, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, proszę przesłać wiadomość na adres e-mail: biuro@4kola-sklep.pl

§8. Uprawnienia Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Sprzedającego do retencji danych.

Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§9. Pliki cookies

Witryna 4kola-sklep.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawnić funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Poza tym, pozwala to na dopasowanie treści witryny, z której korzysta użytkownik. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sprzedawcy w celu optymalizacji działań.

§10. Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie 4kola-sklep.pl w zakładce „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących użytkownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.